Saneco, uw deskundige partner in bodemonderzoek!

Saneco bvba is door de jaren heen geëvolueerd naar studiebureau met een absolute specialisatie aangaande bodemonderzoek in het Vlaamse Gewest. Dit behelst zowel het administratieve, het technische als het juridische luik.

We beschikken over eigen veldwerkpersoneel en een machinale boortoren om ook diepe boringen in eigen beheer te kunnen uitvoeren.

We willen voor elk dossier door middel van overleg en expertise, onze opdrachtgevers bijstaan in het bereiken van een resultaat dat zowel naar kwaliteit als naar kosten en tijd, van een hoog niveau is.
Hopend binnenkort met u te kunnen samenwerken!