Bodemonderzoek, Bodemsanering en Schadegevallen

In de meerderheid van de gevallen start bodemonderzoek met het uitvoeren van een oriënterend bodemonderzoek. Een oriënterend bodemonderzoek is periodiek of bij overdracht van een grond verplicht wanneer er bepaalde inrichtingen of activiteiten op het terrein aanwezig zijn of zijn geweest. Het oriënterend bodemonderzoek moet uitsluitsel geven of er aanwijzingen zijn van een ernstige bodemverontreiniging.
In geval er aanwijzingen zijn van een ernstige bodemverontreiniging, wordt de bodemverontreiniging in kaart gebracht en beoordeeld in een beschrijvend bodemonderzoek.
Als het beschrijvend bodemonderzoek besluit dat er een saneringsnoodzaak is, worden kostprijs en saneringstechniek uitgewerkt in een bodemsaneringsproject. Na het bodemsaneringsproject kunnen de eigenlijke bodemsaneringswerken van start gaan.
In het geval er een ernstige bodemverontreiniging wordt vastgesteld, hoeft het daarom niet altijd te komen tot een dure bodemsaneringsoperatie.
  • Misschien kunt u aanspraak maken op een (gedeeltelijke) vrijstelling van saneringsplicht?
  • Gaat er wel echt risico uit van de aanwezige historische bodemverontreiniging?
  • Kunnen plannen voor een project worden geïntegreerd met de bodemsanering en kan de bodemsanering worden uitgesteld?
  • Is de bodemverontreiniging wel op mijn grond ontstaan?
  • Kan ik instappen in een fonds van een bodemsaneringsorganisatie of heb ik recht op cofinanciering?
Saneco staat voor kwalitatief bodemonderzoek met veldwerk uitgevoerd door eigen mensen en bodemonderzoeken van hoog niveau opgesteld door hoog opgeleide en ervaren projectingenieurs. Saneco is mede daarom ook lid van de vereniging van erkend bodemsaneringsdeskundigen VEB die hiertoe een speciale en extern geauditeerde kwaliteitsnorm in het leven hebben geroepen.
Binnen deze kwalitatieve dienstverlening stelt Saneco ten allen tijde het belang van de opdrachtgever voorop. Klantentevredenheid als drijfveer om steeds beter te willen doen.

Hier kunt u de informatiefiche downloaden