Grondverzet, Technisch Verslag en milieukundige begeleiding

Voorafgaand aan elke uitgraving op een potentieel (licht) verontreinigd terrein of bij andere gronden bij uitgraving van meer dan 250 m³, moet een technisch verslag worden opgemaakt.
De bedoeling is het vermijden dat door grondverzet bijkomende bodemverontreiniging ontstaat of bodemverontreiniging zich verspreidt.
Er worden boringen uitgevoerd en mengmonsters samengesteld die in het laboratorium worden geanalyseerd. Het technisch verslag bepaalt één of meerdere milieuhygiënische kwaliteiten van de uit te graven grond. Op basis van de milieuhygiënische kwaliteit worden de toepassingsmogelijkheden van de uitgegraven grond en de kostprijs bepaald.
De grondverzetsregeling met bijhorende documenten en attesten wordt gefaciliteerd door een bodembeheerorganisatie. Er zijn in Vlaanderen momenteel 2 organisaties actief, namelijk Grondbank vzw en Grondwijzer vzw. Saneco is lid van beide organisaties.
Soms is het beter om de kosten voor het technisch verslag niet te gaan beperken tot de verplichte absoluut minimale strategie. De kosten voor de opmaak van een technisch verslag zijn altijd maar een fractie van de kosten voor de afvoer van de uitgegraven grond.
Door het strategisch uitzetten van de boorpunten, slim samenstellen van de mengmonsters en indien relevant af te wijken van de minimale strategie kunnen vaak grotere volumes grond voor vrij hergebruik worden aangeduid. De kostenbesparing en het terugverdieneffect bij dergelijke slimme aanpak kan niet worden onderschat!
Hetzelfde geldt voor de milieukundige begeleiding van de graafwerken. Soms is het niet mogelijk in het technisch verslag door de heterogeniteit van de bodem, de aanwezigheid van een verontreinigingsvlek of het opgevoerd karakter van de bodem een goede onderverdeling te maken. Dit kan in veel gevallen worden opgevangen door een deskundige milieukundige begeleiding. In vele van onze dossiers hebben opdrachtgevers geen honderden maar duizenden euro’s uitgespaard in vergelijking met wat was neergeschreven in het technisch verslag.
Ook in grondverzet willen we ons niet enkel onderscheiden met een scherpe prijs, maar minstens evenzeer met deskundig advies. Wij staan voor een aanpak waarbij gemotiveerd een zo groot mogelijk volume uit te graven grond in aanmerking komt voor vrij gebruik. Een aanpak die voor kleine en grote volumes op het einde van de rit altijd het meest kostenefficiënt is.
 

Hier kunt u de informatiefiche downloaden