Infiltratie - proeven en deskundig advies

Naar aanleiding van het in werking treden van de verordening over regenwater, dient bij de omgang met hemelwater, maximaal het principe van vasthouden, infiltreren en afvoeren te worden gerespecteerd.
Hierbij moet nagegaan worden of het water wel kan worden geïnfiltreerd. Dit wordt nagegaan in een infiltratiestudie. In het kader van een dergelijke studie worden de verschillende parameters bekeken die hierin een rol spelen. Naast belangrijke factoren als omgevingskenmerken, bodemkunde en hydrogeologie, worden tevens een aantal infiltratieproeven uitgevoerd om de infiltratiecapaciteit van de bodem te meten.
In functie van de grootte van het geplande project kan dit gaan van enkele infiltratieproeven tot een doorgedreven studie meer gespreid in tijd en ruimte.
Aan de hand van de resultaten van de infiltratiestudie kan dan overgegaan worden tot het ontwerpen van een efficiënt waterafvoerbeheer binnen het ruimer project.