Second opinion, juridisch advies, onschuldig bezit

In bodemonderzoek is het niet vaak  zwart of wit. Op basis van dezelfde gegevens is het mogelijk dat twee deskundigen tot elk een verschillende conclusie komen over saneringsnoodzaak dan wel saneringsaanpak. Om deze reden is het vaak nuttig om in navolging van wat vaak in andere domeinen wordt gedaan, ook in bodemonderzoek voor een second opinion te gaan.
Saneco pormoot een onafhankelijke en objectieve werkwijze die, na grondige studie van uw dossier, kan leiden tot constructieve kritiek. Met twee sta je sterker dan alleen.
Gelet dat bodem een complexe materie is en deze sterk regelgevende wordt gestuurd, kan Saneco ook beroep doen op een eigen milieujurist, gespecialiseerd in bodem. Onder andere in het kader van overdrachten en in het kader van het vaststellen van saneringsplicht is dit van grote waarde gebleken.
De mate of een aanvraag tot van vrijstelling van saneringsplicht (statuut onschuldig bezit) succesvol kan zijn, kan door ons zelfstandig worden beoordeeld. De eigenlijke gemotiveerde aanvraag tot bij de minister toe, kan door ons worden verzorgd. Meer zelfs, de combinatie van een meer dan gedegen technische én juridische kennis, maakt ons uniek en vergroot de slaagkansen tot het bekomen van een vrijstelling van saneringsplicht.