Veldwerk – machinale diepe boringen in eigen beheer

Als studiebureau gespecialiseerd in bodemonderzoek blijven we vasthouden aan ons principe om alle veldwerk door eigen mensen te laten uitvoeren. We geloven dat dit de beste en meest eenvoudige manier is om een blijvende hoge kwaliteit te bewerkstelligen.
Geen enkel rapport van bodemonderzoek kan immers ten volle van waarde zijn als de boringen en de staalname niet naar behoren zijn uitgevoerd.
Hiertoe bezitten we ook een machinale boortoren die zowel voor eigen projecten als extern kan worden ingezet.
Handmatige boringen, machinale boringen en grondwaterstaalname worden altijd in eigen beheer uitgevoerd.