Wijziging Vlarebo – indelingslijst van risico-inrichtingen

28 apr

Op 24 september 2014 wijzigde de CLP-Verordening. De wijziging heeft ook invloed op de lijst van risico-inrichtingen en de daaraan gekoppelde onderzoeksverplichtingen uit het VLAREBO. U kunt alle wijzigingen van het VLAREBO in detail nalezen via www.ovam.be/wijziging-vlarebo-indelingslijst.

Sinds 4 oktober 2014 is het gewijzigde artikel 21 VLAREBO van kracht en moet het volgende onderscheid gemaakt worden:

  • voor inrichtingen waarvan de exploitatie is aangevat vóór 1 juni 2015 is de lijst van risico-inrichtingen terug te vinden als bijlage 1 van het VLAREBO (de zogenaamde VLAREBO-lijst).
  • voor inrichtingen waarvan de exploitatie is aangevat na 31 mei 2015 is de lijst van risico-inrichtingen terug te vinden als bijlage 1 van VLAREM I (kolom 8).


De VLAREM I-indelingslijst wordt op 1 juni 2015 aangepast omwille van de implementatie van de CLP-Verordening waarbij voor de indeling rekening wordt gehouden met de nieuwe gevaarsklassen en -categorieën. We willen benadrukken dat de VLAREBO-lijst geenszins wordt losgekoppeld van de VLAREM-indeling. De lijst van de risico-inrichtingen voor de inrichtingen waarvan de exploitatie dateert van na 31 mei 2015 blijft geïntegreerd in de lijst van hinderlijke inrichtingen in bijlage 1 van VLAREM I (kolom 8). De CLP-Verordening wordt dan ook enkel in de bijlage 1 van VLAREM I doorgevoerd zodat in de toekomst de integratie behouden blijft. In deze lijst kan ook de verplichting nagegaan worden om voor de aanvang van de exploitatie van welbepaalde GPBV-inrichtingen (Geïntegreerde Preventie en Bestrijding van Verontreiniging) een oriënterend bodemonderzoek (situatierapport) uit te voeren, meer bepaald de GPBV-inrichtingen die in kolom 8 van de VLAREM I-indelingslijst worden aangeduid met de kenletter 'S'.

Door de ingrijpende aanpassing van de VLAREM I-indelingslijst is geopteerd om de huidige lijst van risico-inrichtingen in bijlage 1 van het VLAREBO op te nemen en te betonneren voor de inrichtingen waarvan de exploitatie dateert van vóór 1 juni 2015. Op deze manier blijft de reeds geregistreerde classificatie van voormalige en bestaande risico-activiteiten volgens de huidige indeling behouden en zijn hiervoor geen administratieve aanpassingen vereist.

De aangepaste versie van de VLAREBO en de indelingslijst (bijlage 1 van het VLAREBO) kunt u vinden op navigator.emis.vito.be.