VLAREL-erkenningstraject voor monstername bagger- en ruimingsspecie

16 jan

Met de goedkeuring van VLAREL-bis werd een nieuwe erkenning voor de monstername van bagger- en ruimingsspecie (in situ) ingevoerd. In de richtlijnen van 11 september 2014 kon u al lezen wanneer en waarom deze erkenning vereist is en hoe deze erkenning kan worden bekomen. Vermits de VLAREL-erkenning voor de staalname een nieuwe eis is, zijn een aantal uitvoerders nog niet erkend, wat voor problemen kan zorgen bij de uitvoering van bagger- en ruimingswerken.

De OVAM heeft daarom beslist om een overgangsperiode tot eind 2015 te voorzien. Tijdens deze periode wordt de monsterneming van bagger- en ruimingsspecie door een niet-VLAREL erkend rechtspersoon (MA.1) aanvaard, wanneer de rechtspersoon tijdig aanmeldt om een VLAREL-erkenning te behalen. Praktisch gebeurt dit door het ingevulde inlichtingenformulier ter voorbereiding van de erkenningsaanvraag uiterlijk tegen 31 januari 2015 te bezorgen aan audit@vito.be.

De OVAM en de VITO zullen in 2015 de nodige opleidingen, technische proeven en audits voorzien zodat de geïnteresseerde bodemsaneringsdeskundigen ondersteunt worden in het behalen van de erkenning MA.1. Als u nog vragen heeft in verband met deze erkenning, dan kan u contact opnemen met de VITO via audit@vito.be.