Moet u een schadegeval steeds rapporteren als milieuschade ?

06 aug

Sinds 1 november 2013 wordt aan de bodemsaneringsdeskundigen gevraagd om -bij indiening van een rapport waarin een schadegeval is behandeld- aan te geven of het schadegeval moet aanzien worden als 'milieuschade' in de zin van het Milieuschadedecreet (titel XVI van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid).
We merken echter dat er nog onduidelijkheden zijn omtrent de interpretatie van het begrip 'milieuschade' in de zin van het Milieuschadedecreet. Vandaar een opfrissing:

Waar vind ik info terug rond milieuschade?

- Algemene info: www.lne.be/themas/regelgeving/milieuschade

- Titel XV van het Decreet algemene bepalingen milieubeleid van 5 april 1995: emis-vito navigator

- Als u nog specifieke vragen heeft over dat decreet, kunt u best contact opnemen met LNE - afdeling AMMC, via de link vermeld op www.lne.be/themas/regelgeving/milieuschade

Hoe bepaal ik of het schadegeval als milieuschade dient te worden gerapporteerd?

De OVAM rapporteert aan LNE enkel de milieuschade die van toepassing is van zodra er 'bodemschade' is in de zin van het Milieuschadedecreet.