Administratieve vereenvoudiging bij overdracht van risicogrond

22 feb

Sinds januari 2013 is de procedure voor de overdracht van risicogronden met saneringsnoodzaak aangepast. De doorlooptijd van een overdrachtdossier werd ingekort en de tussenkomst van de OVAM tot een minimum herleid.

Tot voor kort was het de OVAM die de documenten voor de verbintenis tot bodemsanering voor de financiële zekerheden moest opmaken. Voortaan kunnen deze documenten vanaf de OVAM-website meteen worden afgedrukt en ingevuld door degene die zich tot de bodemsanering verbindt. Een handleiding maakt wegwijs.

De procedure werd sterk vereenvoudigd. Zo zal de partij die zich tot de bodemsanering verbindt, de ingevulde documenten rechtstreeks aan de OVAM kunnen bezorgen waardoor kostbare tijd wordt gewonnen.

En ook het ondertekenen van de verbintenis wordt eenvoudiger voor wie minder bekend is met de delegatiebevoegdheid binnen de vennootschap of vereniging. Door middel van een bevoegdheidsverklaring - opgesteld door een notaris - kan de OVAM snel besluiten of een verbintenis al dan niet correct ondertekend werd.

Meer informatie over de nieuwe procedure verkrijgt u via de OVAM Infolijn Bodem op het nummer 015 284 458 of via e-mail op FZ@ovam.be.