Saneco BVBA
Contacteer ons

Om nieuwe bodemverontreinigingen te voorkomen organiseert de milieuraad van Erpe-Mere een collectieve tankslag.

22 mei

ERPE-MERE - Een ondergrondse stookolietank die niet meer in gebruik is, moet verplicht definitief buitengebruik gesteld worden

Dit betekent dat in overleg met een erkende technicus de tank in eerste instantie moet geledigd en gereinigd worden. Ondergrondse tanks moeten vervolgens verwijderd worden of indien ze ter plaatse mogen blijven, opgevuld worden met zand, schuim of een ander inert materiaal.

Deze verplichting is om uit te sluiten dat er op termijn bodemvervuiling zou optreden. Resten van olie in een tank kunnen immers bij het doorroesten van de wand in de bodem en het grondwater terechtkomen, zo zorgen voor een immense milieuvervuiling en leiden tot hoge saneringskosten. De uitdrukking “beter voorkomen, dan genezen” is hier dus zeker van toepassing. Eén liter stookolie kan één miljoen liter water verontreinigen.

Collectieve tanksanering

Omdat de milieuraad van Erpe-Mere bezorgd is om het milieu in haar gemeente en bodemverontreiniging tracht te voorkomen, organiseert zij een collectieve tanksanering. Op die manier kunnen de wettelijk verplichte kosten voor de burger gedrukt worden. Via een oproep in het infoblad reageerden reeds 88 geïnteresseerden.

Op woensdag 23 mei zal het project voorgesteld worden in aanwezigheid van de uitgekozen aannemer.
Inschrijving op de avond zelf is nog mogelijk.
Afspraak om 19.30u in de raadzaal van het gemeentehuis.

bron: nieuwsblad 21 mei 2012


Up