In 1 op 3 Vlaamse schoolgebouwen is asbest aanwezig

14 feb

In 36 procent van de schoolgebouwen in Vlaanderen is asbest aanwezig. In 38 procent is dat zeker niet het geval en in 26 procent weet men het niet.

Dat blijkt uit een bevraging die het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn) in 2008 hield onder 8.482 scholen in Vlaanderen. De cijfers werden vermeld door Vlaams Onderwijsminister Pascal Smet in zijn antwoord op een schriftelijke vraag van Katleen Martens (Vlaams Belang).

Slechts voor 27 procent van de schoolgebouwen waar de aanwezigheid van asbest gekend is bestaan concrete plannen om dit schadelijk goedje te verwijderen. In 65 procent gevallen zijn er geen plannen en voor 8 procent van de schoolgebouwen weet men het niet. Smet wijst erop dat het verwijderen van asbest een federale materie is die onder het Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming valt. Schoolbesturen zijn verplicht deze bepalingen na te leven. “Ook de onderwijsinspectie doet bij haar doorlichtingen onderzoek naar de mate waarin scholen de reglementaire verplichtingen inzake asbest nakomen”, aldus Smet.

Asbest blijkt vooral voor te komen in gebouwen die dateren uit de jaren 1950-60 (44 procent) en in mindere mate uit de jaren 1970-80 (39 procent) en 1920-40 (32 procent). Slechts voor 71 procent van de vestigingsplaatsen werd overigens een asbestinventaris opgemaakt, in 14 procent is dat nog niet gebeurd en voor 15 procent van de gebouwen weten degenen de enquête invulden het niet. De asbestthematiek wordt in 67 procent van de gevallen opgevolgd. In 13 procent gebeurt dit niet. 19 procent van de ondervraagden “heeft er geen zicht op”.

Auteur: Luc Vanheerentals, Freelancejournalist

Bron: Argus Actueel