Oude stortplaats na sanering geschikt voor landbouw

18 jan

Vlaanderen telt 2.033 voormalige afvalstorten, goed voor een totale oppervlakte van bijna 90 vierkante kilometer. “In een dichtbevolkte regio met veel vraag naar ruimte is het jammer om zulke terreinen links te laten liggen. Saneren is de boodschap”, schrijft de Vlaamse Landmaatshappij in het winternummer van hun plattelandsmagazine Buitenkans. Vervuilde sites saneren, is een kolfje naar de hand van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). Een recent proefproject was de sanering van de oude stortplaats in het West-Vlaamse dorp Zuienkerke.

Tussen 1955 en 1967 werd er in Zuienkerke huishoudelijk afval gestort in oude kleiputten. Nadien werd de site afgedekt met grond. Landbouwers namen het terrein in gebruik als weidegrond, maar de historische bodemverontreiniging leidde tot gezondheidsrisico’s. Het voorbije jaar saneerde OVAM het terrein zodat koeien en schapen er in de lente weer veilig kunnen grazen. “Oude stortplaats krijgt nieuwe toekomst als landbouwgrond”, kopt de Vlaamse Landmaatschappij in het magazine Buitenkans.

Vandaag komt minder dan twee procent van ons huishoudelijk afval nog terecht op één van de 28 vergunde stortplaatsen in Vlaanderen. Meer dan 70 procent wordt selectief ingezameld, hergebruikt of gerecycleerd. De rest wordt verbrand (met energierecuperatie) of gedroogd. Dat was vroeger wel even anders want Vlaanderen telt maar liefst 2.033 voormalige afvalstorten. De komende jaren wil OVAM behalve Zuienkerke nog meer stortplaatsen op het platteland aanpakken. Dat kan omdat de Vlaamse regering het voorbije najaar de conceptnota ‘Duurzaam voorraadbeheer van stortplaatsen’ goedkeurde.

 

Lees meer hierover in Buitenkans.

Bron: Buitenkans

Beeld: OVAM