Versnelde aanpak voor gasfabrieken

22 dec

Vlaanderen telt nog ongeveer 125 sites waar vroeger gasfabrieken stonden. Twee eeuwen geleden waren gasfabrieken een belangrijke motor van onze welvaart. Nu treffen we er vaak historische bodemverontreiniging aan. De OVAM wil die onderbenutte locaties versneld aanpakken.

Vlaanderen staat niet alleen in deze problematiek. Dat bewijst de belangstelling voor het International Symposium and Exhibition on the Redevelopment of Manufactured Gas Plant Sites  waarvan de OVAM medeorganisator was .

Anderhalve dag wisselden 150 deelnemers van negen verschillende nationaliteiten informatie uit over de historiek, sanering en herontwikkeling van voormalige gassites. Als afsluiter werd de Tondeliersite aan de Gasmeterlaan in Gent bezocht, tot in de gashouders. Een unieke belevenis, zelfs voor de buitenlandse experts.

Een aantal Vlaamse steden en gemeenten hebben nog gassites in eigendom.  Al ten tijde van de exploitatie waren zij eigenaar en/of mede-exploitant van de gasfabriek. Daardoor kunnen ze vandaag  het statuut van onschuldig bezitter niet krijgen. De OVAM zocht naar juridische oplossingen om deze lokale besturen te ondersteunen. Het gaat over 13 sites in 12 steden en gemeenten.

De OVAM wil, met steun van de Vlaamse Regering, als huissaneerder, kenniscentrum en partner van de lokale besturen optreden. Dat houdt in dat de OVAM zelf de beschrijvende bodemonderzoeken, -saneringsprojecten en -saneringswerken zal uitvoeren en prefinancieren.

Het kostenplaatje voor de 13 sites wordt geraamd op 6 miljoen euro. De lokale partner moet 30% bijdragen. Met de betrokken gemeenten worden vooraf samenwerkingsovereenkomsten afgesloten. Zij hebben intussen de ontwerpovereenkomsten al ontvangen.

Er zijn ook tal van gasfabrieksterreinen die na sluiting in handen van  particulieren terecht kwamen. Meestal worden deze eigenaars vrijgesteld van hun saneringsplicht. In deze gevallen treedt de OVAM ambtshalve op, zoals onder meer in de Minckelersstraat te Leuven.

Kanaal Z maakte een nieuwsitem over de sanering van de gasfabriek van Leuven en van het MGP-congres in het Pand in Gent.

 

Bron : nieuwsbrief OVAM.BE