OVAM Eindejaarsregeling

30 sep

Ieder jaar komen er veel aanvragen om een dossier nog af te ronden voor het jaareinde. Om hieraan te kunnen voldoen en gelet dat er een interne reorganisatie lopende is bij de OVAM, vragen wij u om rekening te houden met de volgende regeling:

Bezorg ons vóór 9 november:

  • papieren of online bodemattestaanvragen van gronden die opgenomen zijn in het grondeninformatieregister;
  • oriënterende bodemonderzoeken in het kader van overdracht of sluiting;
  • beschrijvende bodemonderzoeken in het kader van overdracht of sluiting;
  • verslag van oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek in het kader van overdracht of sluiting;
  • aanvragen in het kader van de toepassing van artikel 164 van het Bodemdecreet.

Bezorg ons vóór 1 december:

  • beperkte bodemsaneringsprojecten als u dit jaar nog een overdracht wilt realiseren. De OVAM verzoekt om de beperkte bodemsaneringsprojecten die niet kaderen in overdracht, in te dienen voor 1 december 2015 of te wachten met indiening tot 4 januari 2016.
  • papieren bodemattestaanvragen voor gronden waarvoor de OVAM niet beschikt over gegevens (‘blanco bodemattesten‘). Voor online aangevraagde ‘blanco bodemattesten‘ geldt deze datum niet. Die handelen we gewoon doorlopend af;
  • verbintenis en een financiële zekerheid in dossiers waar een overdracht (volgens artikel 104, 109 én 115 Bodemdecreet) is gepland;
  • gewone bodemsaneringsprojecten. Het is weinig zinvol om gewone bodemsaneringsprojecten in te dienen na 1 december als u dit jaar nog een overdracht wilt realiseren. Een overdracht is immers pas mogelijk na het afleveren van een conformiteitsattest (dus na de volledige advies- en kennisgevingsronde) en niet meer zoals vroeger na de ontvankelijkheidsprocedure. Om de volledigheid en ontvankelijkheid van het bodemsaneringsproject te kunnen onderzoeken, verzoekt de OVAM om ook de bodemsaneringsprojecten, die niet kaderen in overdracht, in te dienen voor 1 december 2015 of te wachten met indiening tot 4 januari 2016.

Het spreekt voor zich dat de OVAM zich wel zal houden aan de termijnen die in het Bodemdecreet zijn opgenomen.