Standaardprocedures gewijzigd!

16 jul

Er worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in de verschillende standaardprocedures. Deze wijzigingen treden in werking vanaf 1 september 2015.

 

Digitalisatie rapportage

Volgende rapportage moet enkel nog digitaal gebeuren:

•   oriënterende en beschrijvende bodemonderzoeken

•   tussentijdse verslagen van bodemsaneringswerken

•   eindevaluatieonderzoek

De rapportage van (beperkte) bodemsaneringsprojecten moet voorlopig nog wel in papieren vorm aan de OVAM gebeuren.

 

Richtlijn schadegevallen en evaluatierapport.

Daarnaast werd ook de richtlijn schadegevallen en evaluatierapport aangepast. De voornaamste wijzigingen hebben betrekking op de rapportage, de ondertekening, de aanlevering van de pdf-bestanden en de beoordeling. Deze richtlijn treedt onmiddellijk in werking.Lees meer op standaardprocedures Bodemdecreet.