OVAM test vervuiling zinkfabriek Rotem

10 jul

Een gespecialiseerde firma gaat vanaf vandaag tot 24 juli in Dilsen-Stokkem, Maaseik en Meeuwen-Gruitrode ondiepe proefboringen uitvoeren in opdracht van OVAM. Ze onderzoeken of de uitstoot van de vroegere zinkfabriek in Rotem, die in 1966 de deuren sloot, de toplaag vervuilde.

Het onderzoek moet uitwijzen of de bodem in de omgeving van de vroegere zinkfabriek van Rotem door de uitstoot van de schouwen verontreinigd werd. Hoewel er ook stalen worden genomen bij mensen in de tuin, hoeft niemand te vrezen dat ze in vervuild gebied wonen, zegt Jan Verheyen van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). ’Er is geen directe aanleiding voor dit onderzoek. Voorlopig wijst niets op een mogelijke verontreiniging, maar bij OVAM willen we dit dossier graag afsluiten. Het gaat om staalnames tot een halve meter diepte.’

De zinkfabriek was vroeger een grote werkgever in het Maasland. Op de locatie aan de Zuid-Willemsvaart, waar vandaag afvalverwerkingsbedrijf Torr-Coal gevestigd is, kende de fabriek in het eerste deel van vorige eeuw gouden decennia. Maar het bedrijf was ook omstreden en had de bijnaam ‘De Stille Dood’ vanwege de zware arbeid die er verricht werd en de schadelijke dampen die bij de productie vrijkwamen. In 1966 sloot de zinkfabriek. Het terrein en de zwaar vervuilde bodem werd vanaf 1998 gesaneerd, in 2006 gingen ook de schoorstenen tegen de vlakte.

De meeste bodemstalen worden genomen in Dilsen-Stokkem. Voor Maaseik gaat het om een stukje van de gemeente en in Meeuwen-Gruitrode komen er slechts een of twee ondiepe boringen. Die boringen gebeuren deels op publiek domein en deels bij mensen thuis. Bij wie dat zal zijn, is nog niet duidelijk. Omdat het om zo’n groot gebied gaat, is het niet mogelijk elke eigenaar persoonlijk op de hoogte te brengen. Daarom vraagt politie Maasland in naam van OVAM begrip van de inwoners en toegang tot hun eigendom.

Standaardonderzoek

De testen in het verleden hebben uitgewezen dat er geen problemen waren en de zinkfabriek is ondertussen bijna vijftig jaar gesloten’, zegt Koen Sleypen, schepen van Leefmilieu in Dilsen-Stokkem. ‘Het wordt dus een standaardonderzoek voor OVAM. Mensen moeten dus niet vrezen dat hun grondwater of bodem vervuild zijn.’

Bron : Belang Van Limburg