Aperam moet vervuild grondwater bij Ford Genk saneren

26 jun

Aan het Albertkanaal in Genk, tussen de fabrieken van inoxproducent Aperam en Ford Genk, is een zware installatie geplaatst om grondwater op te pompen en te reinigen. Uit metingen is gebleken dat een stuk ondergrond van de parking bij Ford is verontreinigd met metalen die van bij Aperam komen. Op de terreinen van de voormalige autofabriek zijn volgens Vlaams Volksvertegenwoordiger Jos Lantmeeters (N-VA) nog andere haarden van vervuiling vastgesteld die door Ford zelf zijn veroorzaakt. Het saneren hiervan zal minstens 10 miljoen euro kosten. Op de regionale tv-zender TV Limburg kwam Lantmeeters vertellen dat er tussen Aperam en Ford Genk pompen zijn geplaatst die nog minstens 10 jaar moeten draaien vooraleer de vervuiling van het grondwater is weggevloeid. Aperam draait op voor die kosten. Dat kan niet gezegd worden van de vervuiling die elders op de Ford-terreinen is teruggevonden. Het saneren van de gronden, bijvoorbeeld onder de verffabriek van Ford, zal 10 tot 12 miljoen euro kosten, weet Lantmeeters.

De volksvertegenwoordiger heeft tevens weet van een rapport van minister Joke Schauvliege (CD&V), dat een analyse bevat over de verontreiniging op de Ford-terreinen zelf. Op diverse locaties is de bodem aangetast, zoals aan de lakafdeling. De sanering hiervan zou dus 10 tot 12 miljoen euro kosten en deel uitmaken van het totale herbestemmingsplan dat voor de site zal uitgevoerd worden.

Donderdag werd overigens ook een rapport bekendgemaakt met de resultaten van de meting van de luchtkwaliteit in Genk-Zuid (rondom Ford Genk). De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) kon geen waarden vaststellen die de Europese normen overschrijden.