Wanneer is een periodiek bodemonderzoek verplicht?

18 jun

Tegen eind 2015 moeten de exploitanten van risico-inrichtingen die zijn ingedeeld bij categorie B van het Vlarebo een periodiek bodemonderzoek opstellen. Het gaat om exploitanten die hun eerste periodieke onderzoeksplicht nog niet zijn nagekomen.

Vanaf 1 juni 2015 wijzigde de wetgeving en de Vlarebo-indelingslijst (meer bepaald de kolom Vlarebo van de Vlarem-indelingslijst). Het is echter zeer moeilijk om lopende of oudere vergunningen toe te wijzen op basis van deze nieuwe indeling. Daarom zal er worden gewerkt met de indelingslijst die van kracht was op het moment dat de risico-activiteit startte.

Moet uw onderneming een periodiek bodemonderzoek opstellen? Onderstaand overzicht helpt u bij het antwoord.

a. Verplichting in het kader van het Bodemsaneringsdecreet (wetgeving tijdens 1995-2008)

Heeft uw bedrijf of onderneming een risico-inrichting met startdatum vóór 2008? Kijk dan eerst na in welke categorie van de toenmalige Vlarebo-lijst de activiteiten werden ingedeeld. Indien minstens één risico-inrichting behoort tot categorie A, B of C, moet er hoe dan ook al een eerste periodiek bodemonderzoek uitgevoerd zijn.
Meer informatie en de toenmalige indelingslijst kunt u terugvinden op www.ovam.be/periodieke-onderzoeksplicht-bodemsaneringsdecreet-1995.

b. Verplichting in het kader van het Bodemdecreet (wetgeving vanaf 2008)

Had uw bedrijf of onderneming voor de risico-inrichting geen verplichting in het kader van het Bodemsaneringsdecreet (zie eerste puntje)? Kijk dan na of de risico-inrichting wordt ingedeeld in categorie A of B in de Vlarebo-indelingslijst, die u kunt terugvinden op www.ovam.be/periodieke-onderzoeksplicht-volgens-het-huidige-bodemdecreet. Afhankelijk van de categorie en de startdatum van uw onderneming ziet u in de tabel wanneer u een periodiek bodemonderzoek aan de OVAM moet bezorgen.

c. Wijziging in de Vlarem-indelingslijst vanaf 1 juni 2015

Op 1 juni 2015 wijzigde de Vlarem-indelingslijst, waarvan de Vlarebo-indeling een onderdeel is. Voor risico-inrichtingen die nadien starten, worden de indeling en de nieuwe verplichtingen bepaald via deze nieuwe indeling (zie bijlage I van Vlarem I).

Meer informatie

Om na te gaan of uw bedrijf of onderneming een periodieke onderzoeksplicht heeft, kunt u terecht op www.ovam.be/periodiekeplicht of op de infolijn 015 284 137. U kunt ook een mail sturen naar inventarisatie@ovam.be.

Het periodiek bodemonderzoek moet gebeuren door een bodemsaneringsdeskundige.

Een lijst van deze experts vindt u op www.ovam.be/deskundigen.