Grond wellicht vervuild en toch worden percelen bebouwd

24 apr

De verkaveling op het uiteinde van de Oscar Colbrandtstraat werd in 2004 vergund. Twee jaar later werden de buren gewaarschuwd geen groenten en fruit uit eigen tuin te eten. 

Gent - een aannemer is gisteren gestart met het bouwklaar maken van percelen aan de kop van het Sint-Baafskouterpark. ‘Onverantwoord’, vinden buurtbewoners die verkaveling aan het voormalige stort. De komende maanden voert OVAM een bodemonderzoek uit op de site, maar de verkavelingsvergunning staat daar los van.

Eind vorig jaar werden de percelen verkocht door de bouwmaatschappij Acasa. De buurt vindt de verkaveling onverantwoord. Verschillende bodemonderzoeken hebben aangetoond dat de wijk kampt met historische vervuiling. Waar zich nu het Sint-Baafskouterpark – de ‘Prettige Wildernis’ – bevindt, was vroeger een stortplaats voor huishoudelijk afval. Later kwamen er volkstuintjes. In de jaren tachtig werden die verlaten, omdat vervuiling werd vastgesteld.

Bij de verkoop van de gronden zijn geen juridische fouten gemaakt. De verkavelingsvergunning staat los van de bodemproblematiek.

De vervuiling heeft de voorbije jaren wel geregeld problemen veroorzaakt. Zo werden bij de aanleg van de Prettige Wildernis na bodemonderzoek de fruitbomen geschrapt. En in 2006 kregen bewoners van de laatste woningen in de Oscar Colbrandtstraat, Jos Verdegemstraat en Kriekerijstraat na onderzoek van hun tuinen te horen dat ze voorzichtig moesten zijn. Ze eten beter geen fruit en groenten uit ­eigen tuin, moeten bij het tuinieren handschoenen dragen en laten hun kinderen het best niet in de aarde spelen.