HMVTRS start 1e thermische in-situ saneringsproject

13 apr

HMVTRS, de Joint Venture tussen HMVT en haar Amerikaanse Partner TRS, heeft na een intensieve periode van ontwerp en aanleg van saneringssystemen, afgelopen week haar 1e thermische in-situ saneringsproject opgestart. Het project is gelegen in Anderlecht, België en betreft een voormalige Industriele locatie die herontwikkeld gaat worden naar woningbouw.

De saneringslocatie te Anderlecht is zéér ernstig verontreinigd met een mix van (gechloreerde) koolwaterstoffen. In totaal is sprake van 11.000 m³ verontreinigd bodemvolume, tot een diepte van maximaal 18 m-mv en met naar schatting 50.000 kg aan verontreiniging. Met de thermische bodemsanering gaan wij het grondwater tot ca. 100 °C verwarmen waardoor de vluchtige verontreiniging uitdampen. Deze dampen worden afgevangen en bovengronds gezuiverd.

Thermische in-situ bodemsanering is een zeer robuuste én snelle saneringsmethode, waarmee zuiveringsrendementen van meer dan 99% haalbaar zijn. Voor dit project hebben wij een fixed price garantie voor het wegnemen van het pure product. De doorlooptijd van het project is ca. ½ jaar.

Tijdens de sanering wordt de bodem opgewarmd door middel van een netwerk van elektroden. Deze elektroden zijn een mix van stalen damwandplanken en stalen pijpen die via een Power Control Unit aangesloten op een elektriciteitsvoorziening van 11 kV.

De luchtzuivering van 50.000 kg aan verontreiniging vormt het meest complexe onderdeel van het project. Om de dampen die vrijkomen tot onder de lozingsnormen te zuiveren wordt een 'treintje' van luchtzuiveringssystemen ingezet die ieder op zichzelf uniek te noemen zijn: dampcondensatie tot -20 °C, gevolgd door scrubbing met een alifatische wasvloeistof en katalytische oxidatie.