Nieuw rusthuis in Vilvoorde: bouw en sanering in één

13 feb

ind 2014 startte OCMW Vilvoorde op de Broekpoortsite met de bouw van een woonzorgcentrum. De Broekpoortsite omvat de voormalige sites Peeters-Buelens en Happy Paper, die de OVAM in het verleden al saneerde en waar een restverontreiniging met minerale olie was achtergebleven. De huidige eigenaars van beide terreinen hebben die verontreiniging niet veroorzaakt en kregen een onschuldstatuut.

In 2014 sloot OCMW Vilvoorde met de OVAM een overeenkomst om de herontwikkeling en de ambtshalve sanering van deze site zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. OCMW Vilvoorde schreef één aanbesteding uit voor zowel de bouwwerken als de ambtshalve saneringswerken.

Ter hoogte van de site Happy Paper wordt een ondergrondse parkeergarage uitgegraven tot een diepte van 3 meter. De werkzaamheden geven de OVAM de kans om de diepere olieverontreiniging die werd aangetroffen tijdens de vorige saneringsfase, mee aan te pakken en af te voeren voor thermische reiniging.
Ter hoogte van de site Peeters-Buelens wordt tot een diepte van ongeveer 3 meter een ondergrondse schacht voor onder meer leidingen gegraven. Hier kan de OVAM nog dieper graven, om de zware verontreiniging die is blijven zitten tijdens de vorige saneringsfase mee uit te graven en af te voeren voor reiniging.

Zoveel mogelijk grond op de site wordt hergebruikt voor aanvullingen, als de grondkwaliteit en de stabiliteit het toelaten.

De saneringswerken zullen tegen eind februari 2015 rond zijn. Over 2 jaar zal het nieuwe woonzorgcentrum er staan.