Bodem Oudenaardse Markt blijkt ernstig verontreinigd

23 jan

Bron : De Standaard - 22 januari 2015 

Aan de zuidelijke kant van de Markt in Oudenaarde, de overkant van het stadhuis, is een ernstige bodemverontreiniging met wellicht chloorwaterstoffen vastgesteld. Mogelijk moet daardoor de timing voor de heraanleg van de Markt worden herzien.

De bodemverontreiniging situeert zich op de zuidkant van de Markt.

Het dossier van de heraanleg van de Markt in Oudenaarde zal niet behandeld worden tijdens de gemeenteraadszitting van 26 januari. Het stadsbestuur haalt het dossier in extremis van de agenda, omdat onverwacht een bodemverontreiniging op een gedeelte van de Markt is vastgesteld. Dat betekent dat eerst verder onderzoek naar de aard en omvang van de verontreiniging moet worden verricht.