Wijziging Bodemdecreet - januari 2015

16 jan

Wijziging Bodemdecreet

Vanaf 1 januari 2015 zullen de wijzigingen van het Bodemdecreet van kracht gaan. Het gaat over de wijzigingen die werden goedgekeurd door het Vlaamse Parlement op 19 maart 2014 en in het Belgisch Staatsblad verschenen op 4 september 2014. Dit is het resultaat van een evaluatie na meer dan 5 jaar praktijkervaring met de recente bodemwetgeving. Op basis van eigen ervaring van de OVAM en bevragingen bij relevante actoren zijn hiaten, knelpunten en verbetertrajecten in de bestaande regelgeving geïdentificeerd en zijn oplossingen uitgewerkt.

Inhoudelijk worden volgende belangrijke wijzigingen van toepassing:

  • overdrachtsprocedure van risicogronden wijzigt: melding verdwijnt;
  • melding en onderzoeksplicht bij onteigening van risicogronden vervalt;
  • specifieke regeling voor 'vermengde' bodemverontreiniging;
  • wijzigingen in vrijstelling van saneringsplicht;
  • bodemonderzoeksplicht bij 'aanwijzing ernstige bodemverontreiniging'.

Meer informatie