Richtlijnen bodemsaneringsdeskundigen

15 okt

Ieder jaar komen er veel aanvragen om een dossier nog af te ronden voor het jaareinde. Om hieraan te kunnen voldoen vragen wij u om rekening te houden met de volgende regeling:

 

Bezorg ons vóór 10 november:

  • papieren of online aanvragen voor bodemattesten van risicogronden;
  • oriënterende bodemonderzoeken in het kader van overdracht, onteigening of sluiting;
  • beschrijvende bodemonderzoeken;

 

Bezorg ons vóór 17 november:

  • aanvragen in het kader van de toepassing van artikel 164 van het Bodemdecreet.

 

Bezorg ons vóór 1 december:

  • beperkte bodemsaneringsprojecten.

 

Bezorg ons vóór 8 december:

  • papieren bodemattestaanvragen voor gronden waarvoor de OVAM niet beschikt over gegevens ('blanco bodemattesten'). Voor online aangevraagde 'blanco bodemattesten' geldt deze datum niet. Die handelen we gewoon doorlopend af;
  • verbintenis en een financiële zekerheid in dossiers waar een overdracht (volgens artikel 104, 109 én 115 Bodemdecreet) is gepland;
  • gewone bodemsaneringsprojecten. Het is weinig zinvol om gewone bodemsaneringsprojecten in te dienen na 8 december als u dit jaar nog een overdracht wilt realiseren. Een overdracht is immers pas mogelijk na het afleveren van een conformiteitsattest (dus na de volledige advies- en kennisgevingsronde) en niet meer zoals vroeger na de ontvankelijkheidprocedure. Om de volledigheid en ontvankelijkheid van het bodemsaneringsproject te kunnen onderzoeken, verzoekt de OVAM om ook de bodemsaneringsprojecten, die niet kaderen in overdracht, in te dienen voor 8 december 2014.

 

Het spreekt voor zich dat de OVAM zich wel zal houden aan de termijnen die in het Bodemdecreet zijn opgenomen.