Afkoop Zeematexsite maakt bodemsanering efficiënter

24 sep

De Zeematexsite in de haven van Zeebrugge, een terrein van 4 hectare, werd sinds de jaren ’50 door Defensie gebruikt als reservebasis voor de Zeemacht. Als gevolg van activiteiten in het verleden is de bodem ernstig verontreinigd. Begin jaren ’90 besliste Defensie het terrein niet meer te gebruiken en sindsdien ligt het braak.

De bodemverontreiniging op de Zeematexsite is niet enkel afkomstig van activiteiten op het terrein zelf. Ook de voormalige cokesfabriek Carcoke leidde tot verontreiniging, die zich tot op de Zeematexsite heeft verspreid. Die sanering wordt momenteel door de OVAM uitgevoerd. Door de vermenging van de twee verontreinigingen moeten de saneringen goed op elkaar worden afgestemd. Bovendien zijn de twee gronden volgens het Strategisch Haven Infrastructuur Plan (SHIP) cruciaal voor de verdere ontwikkeling van de haven van Zeebrugge.

Afkoopregeling

Gezien de beperkte oppervlakte van het Zeematexterrein ten opzichte van de Carcokesite, werd een afkoopregeling uitgewerkt. In zo’n regeling betaalt de saneringsplichtige een op voorhand afgesproken bedrag aan de OVAM. Die voert daarmee de sanering uit. Omdat de OVAM met de overname van de saneringsplicht een risico neemt, betaalt men bovenop het geraamde saneringsbedrag een risicopremie. Na de afkoop is de saneringsplichtige volledig van zijn plichten verlost. Dat betekent dat Defensie de concessie van het Zeematexterrein kan stopzetten nog voor de bodemsanering is afgerond.

De afkoopregeling biedt alle partijen voordelen op organisatorisch en milieutechnisch vlak. Defensie heeft geen verdere saneringsverplichtingen meer voor het terrein en moet niet langer personeel inzetten. Omdat de concessie wordt stopgezet, moet Defensie ook niet langer concessiegeld betalen voor een terrein dat ze niet meer gebruikt. Voor de OVAM betekent de regeling dat ze de bodemsanering zoveel mogelijk kan afstemmen op de sanering van de Carcokesite. Bovendien zijn er nu minder partijen bij het dossier betrokken, wat leidt tot een vlottere uitvoering van de werkzaamheden.

BRON : www.vmx.be