Woonzonebeleid geeft 5.300 gezinnen duidelijkheid

16 jul

Woningen bouwen op oude stortplaatsen of fabrieksterreinen, in het verleden gebeurde dat al te vaak. De huiseigenaars worden vandaag geconfronteerd met een zware erfenis onder hun woonst of in hun achtertuin. De woonzoneaanpak is een efficiënte manier om een verontreinigd woongebied in zijn geheel te onderzoeken en indien nodig te saneren.

Bewoners draaien niet op voor kosten

Sinds 2001 biedt het Vlaams Bodemdecreet de mogelijkheid om alle gronden die met dezelfde verontreiniging kampen, gezamenlijk aan te pakken. Via een sitebesluit worden verschillende kadastrale percelen gebundeld in één site. Dat heeft heel wat voordelen:

De grondeigenaars in een woonzoneproject worden tijdig en grondig geïnformeerd. Bovendien wordt de eventuele verontreiniging op korte termijn onderzocht en in kaart gebracht. De OVAM kan de bewoners na afloop meestal geruststellen.

Bij een woonzone zijn de kosten voor rekening van de OVAM of de gemeente. De OVAM prefinanciert de sanering van verontreinigde woonzones. Die kosten worden achteraf verhaald op de aansprakelijke partij.

Het kan jaren duren voor elke particuliere eigenaar zijn grond heeft laten onderzoeken en het beeld van de kwaliteit van de bodem op de site volledig is. Via een sitebesluit kan op alle betrokken gronden tegelijk een bodemonderzoek uitgevoerd worden, een zogenaamd siteonderzoek.

Eigenaars van een huis in een woonzone krijgen meestal een algemene vrijstelling van de sanerings- en onderzoeksplicht. Dankzij die vrijstelling kunnen de eigenaars hun grond verkopen zodra het sitebesluit in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd, zelfs als de resultaten van het bodemonderzoek nog niet gekend zijn.
Is de grond opgenomen in een site, dan regelt de OVAM alles. De eigenaar hoeft enkel nog de bodemsaneringsdeskundige, na afspraak, toe te laten op zijn grond om de boringen uit te voeren.

5.300 gezinnen

De afgelopen jaren zijn er 246 potentieel verontreinigde locaties of 3.400 percelen opgenomen in 54 sites, waarvan 20 sites in de provincie Antwerpen. Slechts op 6 procent van de onderzochte percelen bleek bodemsanering nodig. Uitzonderlijk krijgen de bewoners beperkingen opgelegd voor het gebruik van grondwater of zelf geteelde groenten.

Dankzij het woonzonebeleid van de OVAM kregen 5.300 gezinnen uitsluitsel over de ernst van de bodemverontreiniging op hun grond.