De bodemsanering in Hemiksmen is afgerond

07 aug

Een terrein in Hemiksem waarop vroeger een oliefabriek stond, bleek verontreinigd met minerale olie. De OVAM beëindigde zopas de ambtshalve sanering.

Op de hoogte
Op het terrein werd op twee plaatsen verontreiniging vastgesteld. De huidige eigenaar is onschuldig. De OVAM saneert ambtshalve en vordert de gemaakte kosten daarna terug van de vervuiler.

Het vroegere bedrijfsterrein ligt in bebouwde kom; de oliefabriek heeft nu plaats geruimd voor een appartementsgebouw. De bewoners werden via gesprekken en een nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de voortgang van de werken. Doel was om de hinder zoveel mogelijk te beperken.

Werken
De verontreiniging werd tot een diepte van 2,5 meter ontgraven. De verontreinigde grond voerde men daarna af naar een erkende verwerker voor reiniging. Om de stabiliteit van een aanpalend gebouw te waarborgen, werd in zogenaamde moten ontgraven. Dat betekent dat afwisselend een strook wel en dan weer niet werd ontgraven, om vervolgens hetzelfde te herhalen in omgekeerde volgorde.

Vóór de ontgraving moest men het grondwater wegpompen. Dat werd ter plaatse gezuiverd door een mobiele zuiveringsinstallatie en vervolgens geloosd in de riolering. Na de werken wordt het grondwater regelmatig gecontroleerd op minerale olie. Na een jaar wordt er op basis van de meetgegevens beslist of er een grondwatersanering nodig is.

Bron: nieuwsbrief VMX 7/8/2012