Saneco BVBA
Contacteer ons

Sanering terreinen Eternit zit op schema

26 jun

KAPELLE-OP-DEN-BOS - Uit bijkomende luchtmetingen blijkt dat er geen asbestvezels werden aangetroffen op en rond de sportterreinen van Eternit in Kapelle-op-den-Bos. De metingen kwamen er naar aanleiding van asbestcementvervuiling die in 2011 in een beek werd gevonden.

Naar aanleiding van de in oktober 2011 vastgestelde asbestcementvervuiling ter hoogte van een beek in de buurt van de sporthal, heeft Eternit besloten een onderzoek uit te voeren van niet alleen het bewuste deel, maar op het hele terrein van het sportcomplex in Kapelle-op-den-Bos, om er zeker van te zijn dat alles goed afgedekt is. In navolging daarvan werd een saneringsplan uitgewerkt met de hulp een onafhankelijke erkende bodemsaneringsdeskundige. Gedelegeerd bestuurder van Eternit Patrick Balemans: ‘De eerste fase van de sanering werd begin 2012 opgestart. In samenspraak met OVAM, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, werd het terrein - ter hoogte van de beek waar de vervuiling werd vastgesteld - intussen volledig gesaneerd. Ook het gebouw van de sporthal zelf werd na jarenlange renovatie inmiddels gesaneerd en gerenoveerd. Eenmaal alle nodige vergunningen verkregen zijn, en OVAM zijn goedkeuring heeft verleend, zal Eternit in het najaar van 2012 de tweede fase van de sanering aanvatten. Eternit zal alle nodige maatregelen nemen opdat de helling aan de kant van de Paalijckbeek duurzaam wordt afgedekt', aldus Patrick Balemans.

Begin juni werden luchtmetingen uitgevoerd door het onafhankelijk expertisebureau Fibrecount. Balemans: ‘Die metingen bevestigen de positieve resultaten van eerdere metingen die in oktober 2011 werden uitgevoerd, en het expertisebureau concludeerde dat er geen asbestvezels werden aangetroffen. We blijven wel waakzaam. De resultaten van deze onafhankelijke studie versterken onze overtuiging dat we de problemen kordaat aanpakken en de goede richting hebben ingeslagen. We zullen ook in de toekomst op regelmatige tijdstippen inspecties en luchtmetingen laten uitvoeren om aan te tonen dat er geen risico's voor de volksgezondheid zijn. De resultaten van de verschillende metingen worden ook bezorgd aan OVAM.'

bron: het nieuwsblad: 25juni20

 


Up