Sanering van gasfabrieksterreinen

20 dec

Sanering gasfabrieksterreinen afgerond tegen 2036

BRUSSEL - Naar alle verwachtingen zullen tegen 2036 alle gasfabrieksterreinen in Vlaanderen gesaneerd zijn.

Vlaams Milieuminister Joke Schauvliege verwacht dat tegen 2036 alle gasfabrieksterreinen in Vlaanderen gesaneerd zullen zijn. Dat blijkt uit haar antwoord op een schriftelijke vraag van Carl Decaluwe (CD&V). Deze sterk vervuilende fabrieken, die gas produceerden door droge distillatie van steenkool, waren in de 19e en de eerste helft van de 20e eeuw een belangrijke schakel in de energievoorziening.

Op basis van een raamakkoord uit 2001 tussen OVAM en de gasfabrieksgroep (Gaselwest, Intergem, IMEWO, IVEKA, IVERLEK, Electrabel en Eandis) werden het afgelopen decennium 41 sites onderzocht. In 2009 werd een bijkomende overeenkomst gesloten tussen beide partijen voor de sanering van 25 terreinen. OVAM inventariseert daarnaast de overige sites in Vlaanderen. Het afgelopen decennium werd in het kader van deze overeenkomsten of ambsthalve saneringen door OVAM reeds 8 saneringsprojecten uitgevoerd of aangevat.

De in 2009 afgesloten overeenkomst loopt over een periode van 10 jaar. “Bijgevolg zullen de bodemsaneringsprojecten en de bodemsaneringswerken op de 25 voormalige gasfabrieksterreinen uiterlijk tegen 2019 starten”, aldus Schauvliege. Voor de ambtshalve saneringsdossiers op basis van de inventarisering door OVAM is de aanpak gespreid in de tijd. De minister verwacht dat de OVAM-inventarisatie eind 2011 beëindigd is en bodemonderzoeken eind 2016. “De start van de saneringswerken wordt in de tijd gespreid over 15 jaar. Rekening houdend met een duurtijd van soms wel 5 jaar zal de sanering van alle terreinen kunnen worden afgerond tegen 2036”.

Auteur: Luc Vanheerentals 

bron : Argus actueel 13/12/2011