Saneco volgt project Bergenmeers op: een asbestverontreiniging wordt vastgesteld

27 okt

Als bodemsaneringsdeskundigde volgt Saneco mede het project te Destelbergen “Bergenmeers” op. Hieronder het artikel uit het Nieuwsblad van 26/10/2011: 


"DESTELBERGEN - Bij de grondwerken op de site Bergenmeers werd onverwacht op een oude stortplaats van bouwmaterialen gestoten die sporen van asbest bevatten. De nodige maatregelen zijn genomen om eventuele verspreiding te voorkomen. Metingen en analyses vanuit een veldlaboratorium moeten deze middag duidelijkheid brengen.


Bij de saneringswerken aan de Beekvallei  werd onverwacht op een oude stortplaats van bouwmaterialen gestoten. Uit voorzorg werden stalen van de betrokken materialen onderzocht waarin asbestsporen werden teruggevonden.
De grondwerken zijn stilgelegd en het puin wordt afgedekt en vochtig gehouden om eventuele verspreiding van mogelijke asbestvezels te voorkomen. In coördinatie met de gemeente, de betrokken diensten en OVAM worden verdere maatregelen en de afvoer van het puin voorzien in de volgende dagen.

Met het oog op de volksgezondheid wordt de situatie bestendig opgevolgd, onder meer aan de hand van grond- en luchtstalen. Over enkele uren worden intensief metingen en analyses uitgevoerd vanuit een veldlaboratorium ter plaatse. Dit zal toelaten om in de loop van donderdag eventuele specifieke maatregelen te voorzien."