Raamcontract bodemonderzoek voor Vlaamse en lokale besturen

22 sep

Met het Vlaamse bodembeleid, dat in 1996 van start ging, wil Vlaanderen alle historisch verontreinigde gronden aanpakken tegen 2036. Dat geldt ook voor de risicogronden die eigendom zijn van Vlaamse en lokale overheden. Omdat die gronden nauwelijks verkocht of overgedragen worden, is een groot aantal nog niet onderzocht. Maar de overheid heeft wel een belangrijke voorbeeldfunctie voor burgers en bedrijven. Om de uitvoering van die bodemonderzoeken te stimuleren, biedt de OVAM een raamcontract aan voor de uitvoering van oriënterende en beschrijvende bodemonderzoeken voor risicogronden van de Vlaamse overheid en lokale besturen. Een efficiënte en voordelige oplossing!

Wie komt in aanmerking?

  • Alle entiteiten van de Vlaamse overheid
  • Steden, gemeenten en provincies


Hoe voordelig is het raamcontract?

  • Administratieve besparing
  • Tijdbesparing
  • Prijsvoordeel door toepassing op grotere schaal
  • Vaste bodemsaneringsdeskundige gedurende de looptijd van het raamcontract
  • Uniformiteit (bv. formulieren).