Stad Brussel neemt risico van drie miljoen op bodemvervuiling Parking C

01 sep

Als de grond die Ghelamco uitgraaft bij de bouw van het nieuwe stadion op Parking C vervuild is, neemt de stad Brussel 30 procent van de saneringskosten op zich, voor een maximumbedrag van drie miljoen euro. Dat blijkt uit de erfpachtovereenkomst die de stad afsloot met de bouwgroep. Bij de aankondiging van de deal tussen de Stad Brussel, het Brussels Gewest, Ghelamco en Anderlecht in juni raakte bekend dat de stad jaarlijks voor vier miljoen euro zal tussenbeide komen in de uitbating van het stadion. Voor de ondergrondse parking naast het stadion kondigden Stad en Gewest in juli aan elk voor 40 miljoen euro tussenbeide te zullen komen. Als de bodem van Parking C ernstig vervuild blijkt, dreigt er dus nog drie miljoen euro bij te komen op de rekening van de Brusselse belastingbetaler.

De Vlaamse Afvalmaatschappij OVAM heeft geen weet van vervuiling op parking C, noch van de historiek ervan. Daarom is in eerste instantie geen bodemonderzoek vereist. Maar omdat er meer dan 250 kubieke meter grond wordt verplaatst, in dit geval 1,2 miljoen kubieke meter, is wel de grondverzetregeling van toepassing, zodat eventueel vervuilde uitgegraven grond niet op een andere plaats terechtkomt.

Eerste schepen Alain Courtois (MR) zegt dat de vzw Tentoonstellingsparken in het verleden op eigen initiatief metingen heeft laten uitvoeren en dat daarbij geen vervuilingen zijn aan het licht gekomen. Maar de vzw weigert de omvang en de resultaten van deze metingen openbaar te maken. “Voor een terrein van die omvang, zouden er eigenlijk 100 boringen en analyses moeten gebeurd zijn”, zegt een specialist.

Bron: Belga