Bodemsanering: nieuwe regels voor cofinanciering

18 jun

Sinds 1 september 2013 kunnen particulieren, ondernemingen en openbare besturen bij de OVAM een subsidie aanvragen voor de sanering van historische bodemverontreiniging. Het subsidiepercentage bedraagt 35% voor ondernemingen en 50% voor openbare besturen en particulieren. Een begunstigde kan maximaal een subsidie van 200.000 euro krijgen over een periode van drie jaar. Intussen werd al cofinanciering toegekend in 48 dossiers voor een totaalbedrag van 4,5 miljoen euro, of een gemiddelde subsidie van ruim 93.000 euro per dossier. Dankzij deze cofinanciering zullen bodemsaneringswerken gerealiseerd worden met een geschatte totale kostprijs van 18,5 miljoen euro.

Eigenaars die minder dan dertig jaar geleden een historische verontreiniging veroorzaakten, komen gezien het 'vervuiler betaalt'-principe niet in aanmerking voor cofinanciering. Maar in de praktijk is het perfect mogelijk dat de verontreiniging ontstaan is gedurende een periode die deels voor en deels na die grens van dertig jaar valt, bijvoorbeeld omdat de eigenaar exploitatieactiviteiten uitvoerde van 1975 tot 1994. Tot voor kort kon men voor de sanering van deze vervuiling geen cofinanciering krijgen. Het werd niet toegestaan dat een aanvrager de verontreiniging opsplitste in een deel dat meer en een deel dat minder dan dertig jaar geleden werd veroorzaakt.

Door de wijziging van het Bodemdecreet begin dit jaar is dat voortaan wel mogelijk. Een eigenaar kan zo voor een deel van de saneringsplicht vrijgesteld worden. Voortaan willen we deze lijn doortrekken bij de beoordeling van cofinancieringsaanvragen. Toegepast op het voorbeeld hierboven: voor de verontreiniging die is ontstaan tussen 1975 en 1985 kan de eigenaar rekenen op cofinanciering van de OVAM, als hij verder aan alle wettelijke voorwaarden voldoet.

Aanvragen voor cofinanciering kunnen nog steeds ingediend worden. Voorwaarden, wetgeving en aanvraagformulieren: www.ovam.be/cofinanciering.