Bodemverontreiniging op uw school? De OVAM helpt

22 mei

De OVAM zet zich in voor een goede dienstverlening voor al wie milieuschade lijdt. Een voorbeeld uit de praktijk: op een school in Kortrijk ontstond er bij werken aan de speelplaats een breuk in een leiding van een stookolietank. De school greep dadelijk in: ze stopte de bron van de verontreiniging, strooide absorberende korrels en liet het zuivere product opzuigen. Ze stelde ook een bodemsaneringsdeskundige aan en bracht de verzekering en de OVAM op de hoogte. Onmiddellijk na het schadegeval werd een stuk grond ontgraven en nam de bodemsaneringsdeskundige stalen om de verontreiniging in kaart te brengen.

De OVAM stippelde na contacten met de bodemsaneringsdeskundige en de school het verdere traject uit. De eerste stap was een aanmelding in het protocol Scholen. Het dossier werd door AGIOn prioritair onderzocht en door de stuurgroep Scholen bevestigd.

De sanering wordt nu voortgezet. Zodra ze afgelopen is, kan de school de speelplaats verder afwerken en kunnen de kinderen veilig spelen op een propere bodem.

Ondersteuning voor alle scholen

De OVAM heeft een mailing gestuurd naar alle scholen om te peilen naar voorbije en huidige activiteiten die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken. Zo kunnen we ons een beter beeld vormen van de scholen die nog ondersteuning nodig hebben. Er hebben zich al 88 scholen aangemeld binnen het protocol Scholen.

Meer informatie over het protocol ScholenOndersteuning bij schadegevallen

De OVAM zet zich in voor een goede dienstverlening en ondersteuning bij schadegevallen. We proberen kort op de bal te spelen, omdat een snelle aanpak van bodemverontreiniging minder complex is en tijd en geld uitspaart. Voor de school in de Kortrijk houdt dat in dat de aanpak van de verontreiniging binnen een termijn van zes maanden afgerond zal kunnen worden.

Meer informatie over schadegevallen