Bodemonderzoek Paddenbroek te Gooik

06 maa

Een oriënterend bodemonderzoek moet uitwijzen of een deel van het terrein rondom domein Paddenbroek te Gooik, zodanig is vervuild dat een sanering nodig is.

Er werden vorig jaar stalen genomen van de grond nadat de mogelijke vervuiling aan het licht kwam. Dat gebeurde naar aanleiding van de aankoop van de boerderij en het erf door de gemeente Gooik. ‘Voor alle duidelijkheid: dit deel is niet vervuild’, zegt burgemeester Michel Doomst (CD&V). ‘Wij kregen hiervoor een bodemattest en hoeven ons geen zorgen te maken.’

Dat is anders voor het deel in de uithoek van het terrein. Daar bevindt zich het oude stort van de Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen. Het stort ligt op een stuk grond dat deels eigendom is van een naburige landbouwer en van Piet Chrispeels die domein Paddenbroek verkocht aan de gemeente. ‘Uit de eerste analyse blijkt inderdaad dat er een oriënterend bodemonderzoek nodig is’, zegt Chrispeels. ‘Maar het is te vroeg om conclusies te trekken. Eerst moeten we het resultaat afwachten. Ik weet niet welke richting het zal uitgaan, maar vermoedelijk wordt het gezien als een historische vervuiling omdat het stort dateert van voor 1995. Wie de sanering in dat geval moet uitvoeren, weet ik niet.’

‘Ik sta hoe dan ook machteloos tegen deze toestand omdat ik het stort daar niet zelf heb aangelegd’, zegt Chrispeels. De gemeente Gooik volgt de gebeurtenissen met argusogen. ‘Wij kunnen het andere deel van het terrein pas aanvaarden als daarvoor een bodemattest wordt afgeleverd’, zegt Michel Doomst. ‘Misschien is er eerst een sanering nodig. We kunnen dus enkel afwachten.’

Bron :  Het Nieuwsblad