Wijziging Bodemdecreet

10 dec

Vanaf 1 januari 2015 zal het Bodemdecreet wijzigen. Dit is het resultaat van een evaluatie na vijf jaar praktijkervaring met de recente bodemwetgeving. Op basis van eigen ervaring van de OVAM en bevragingen bij relevante actoren zijn hiaten, knelpunten en verbetertrajecten in de bestaande regelgeving geïdentificeerd en zijn oplossingen uitgewerkt.

Inhoudelijk worden volgende belangrijke wijzigingen voorgesteld:

 

Daarnaast zullen ook andere wijzigingen worden doorgevoerd die de bestaande regeling optimaliseren :

  • De aflevertermijn van niet-dossiergebonden bodemattesten wordt verkort van dertig naar veertien dagen. Bodemattesten die betrekking hebben op een grond die in grondeninformatieregister opgenomen is, de zogenaamde 'dossiergebonden' bodemattesten blijft de OVAM afleveren binnen een termijn van zestig dagen
  • De OVAM zal de conformiteit van oriënterende bodemonderzoeken beoordelen binnen een termijn van zestig dagen, ook bij onderzoeken in het kader van periodieke onderzoeksplicht
  • De specifieke regeling over risicobeheer wordt geschrapt. De doelstellingen van risicobeheer kunnen immers gerealiseerd worden met toepassing van de gefaseerde aanpak in een bodemsaneringsproject.

 

Voor het volledige aangepaste Bodemdecreet, verwijzen we onderaan deze webpagina bij 'Publicaties' naar de geconsolideerde versie van het Bodemdecreet en de Memorie van Toelichting hieromtrent.

Bron : ovam.be