Gezocht: proefprojecten voor groene bodemsanering

22 feb

De OVAM is op zoek naar projectvoorstellen waarbij groene en duurzame bodemsanering in de praktijk wordt toegepast. Bedoeling is groene en duurzame bodemsanering te stimuleren met demonstraties en de uitwisseling van nieuwe praktijkervaring. Voorstellen kunnen worden ingediend tot 24 april 2013.
Wie kan inschrijven? Erkende bodemsaneringsdeskundigen of consortia waar een erkende bodemsaneringsdeskundige deel van uitmaakt. Alle projecten waarbij op een innovatieve manier de principes van groene en duurzame bodemsanering worden toegepast, komen in aanmerking.

De OVAM financiert de extra kosten die worden gemaakt voor innovatie en disseminatie. De maximale bijdrage van de OVAM werd vastgelegd op 50 procent van de totale projectkosten met een maximumbedrag van 90.000 euro, inclusief BTW. Voorbeelden van projecten: het uitproberen en optimaliseren van nieuwe manieren van energievoorziening, de inzet van alternatieve materialen, bijkomende monitoring, enzovoort. www.ovam.be

Voor meer informatie kunt u terecht bij griet.van.gestel@ovam.be.