Biochim (Machelen): helpt opwarming om complexe verontreiniging te saneren?

22 feb

Op het vroegere fabrieksterrein van Biochim in Machelen is door een onzorgvuldige exploitatie en een grote brand in 1993 een complexe verontreinigingscocktail in de bodem en het grondwater ontstaan. Daarin zitten onder andere minerale olie, BTEX, EOX, VOCl’s, fenolen en PAK’s. Er is een drijflaag gevormd over een oppervlakte van ruim 1 hectare met een dikte van enkele centimeter tot 1 à 2 meter. De OVAM laat nu onderzoeken of opwarming van de bodem een effect heeft op de drijflaag. Twee technologieën worden uitgetest met het oog op een groene en duurzame bodemsanering.

Opwarming door elektromagnetische energie
Bij de eerste technologie wordt voor de opwarming van de bodem gekozen voor Radio Frequency Heating (RFH). RFH gebruikt elektromagnetische energie om de bodem op te warmen. Door het toepassen van die techniek zal de saneringsduur drastisch worden ingekort. De techniek – voluit multifase-extractie in combinatie met in-situ thermische desorptie - won in 2009 de Brownfield Briefing Award voor beste innovatieve technologie (UK).

Opwarming door inbrengen van hete lucht
Voor de tweede techniek – in situ thermische desorptie - wordt gebruikgemaakt van bovengrondse gasbranders die hete lucht produceren. Het grootste voordeel van die techniek is dat in de bodem een grote temperatuursgradiënt wordt aangelegd (meer dan 250°C). Daardoor wordt de bodem opgewarmd en wordt de verontreiniging mobieler. Bovendien breekt rond de heteluchtleidingen de verontreiniging af door oxydatie, pyrolyse en hydrolyse.

Meer info op de webiste van de OVAM