Waalsekrook Gent Bodemonderzoek Bodemsanering

10 jan

 

GENT - 17.000 ton vervuilde grond zal van de Waalsekrook met 270 binnenschepen naar een verwerkingsinstallatie buiten de stad worden gebracht. Dat gebeurt nog voor het bouwverlof. Daarna begint de bouw van de nieuwe stadsbibliotheek en het Centrum voor Nieuwe Media. Minister voor Leefmilieu Joke Schauvliege gaf gisteren het startschot.

De 3.000 vierkante meter grote site aan de Grote Huidevettershoek, de Platteberg en de Lammerstraat is tot acht meter diep met koolteer en cyanide verontreinigd. De verontreiniging komt van de gasfabriek die er tussen 1824 en 1881 stond en die werd geëxploiteerd door Lodewijk Roelandt/Imperial Continental Gaz Association. Net als het puin van de afgebroken gebouwen zal de verontreinigde grond grotendeels per binnenschip afgevoerd worden.

‘Dankzij een unieke samenwerking tussen Waterbedrijf TMVW, cvba Waalse Krook (Stad Gent, provincie Oost-Vlaanderen, iMinds en UGent) en Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (Ovam) betekent de start van de saneringswerken ook de eerste spadesteek voor de herontwikkeling van dit Gentse stadsdeel', zei Schauvliege.

Voor de bouw en het creëren van de bouwput moet 40.250 ton aarde worden ontgraven. Daarvan is 17.000 ton verontreinigd. De graafwerken gaan gepaard met bijzondere veiligheidsmaatregelen.

Wintercircus

Tom Balthazar (SP.A), schepen van Ruimtelijke Ordening, hoopt dat de nieuwe bibliotheek er tegen eind 2015 staat. Ook de renovatie van het voormalige Wintercircus door het Stadsontwikkelingsbedrijf zou dan klaar moeten zijn. Daar trekken multimediabedrijven, iCubes (instapklare kantoren) en Viaa (Vlaams instituut voor de archivering en ontsluiting van het audiovisueel erfgoed) in. Er komt ook een middelgrote rockzaal onder.

‘Deze buurt tussen het historische centrum, de Vooruit en veel universiteitsgebouwen was ondergewaardeerd. Met nieuwe kaaien, twee nieuwe pleinen en twee fiets- en voetgangersbruggen zal de plek een nieuwe look hebben', aldus Balthazar.

Voor het Viaa trok de Vlaamse regering onlangs 11,8 miljoen euro uit. De vzw iMinds moet het project op de rails zetten samen met vzw Waalsekrook.

Via de samenwerking worden de kosten gereduceerd en de hinder verminderd. Met binnenschepen is er geen verkeershinder, want anders heb je 1.610 vrachtwagens van 25 ton nodig. TMVW zal de riolering verleggen en tijdens de sanering wordt een palenwand van 17 meter diep geplaatst, waarbinnen het grondwater wordt verlaagd en ter plaatste gezuiverd. Vlaanderen investeert 1,5 miljoen euro in de 120 werkdagen durende eerste (en grootste) saneringsfase. Eind 2014, in een tweede fase, wordt de restverontreiniging ter hoogte van de Platteberg ontgraven. Dat kost 200.000 euro. 

Bron : Het Nieuwsblad 10 januari 2013