Verontreinigde terreinen bij een faling: OVAM koopt gronden aan voor 1 euro

21 jun

Faillissementen zetten vaak een rem op de sanering en herontwikkeling van een site. Om die impasse te doorbreken, sloot de OVAM in 2009 het vernieuwde protocol curatoren af met de Orde van Vlaamse Balies. Gaat een handelaar of vennootschap failliet, dan duidt de rechter een curator aan. Die heeft als taak de failliete zaak af te handelen en met de opbrengst daarvan de openstaande schulden aflossen. Gaat het om een terrein met een zwaar verontreinigde grond, dan is de kans groot dat de curator het goed maar moeilijk verkocht krijgt. Voor investeerders is het immers niet altijd duidelijk of de opbrengst de eventuele saneringskost zal dekken. Faillissementen kunnen langdurig aanslepen, en daardoor blijft het terrein er onbeheerd en verontreinigd bijliggen.

Sinds 2009 is er een oplossing voor deze muurvaste dossiers: het protocol curatoren. Vindt de curator op de privémarkt geen geïnteresseerde partijen, dan kan hij de site voor het symbolische bedrag van 1 euro aan de OVAM verkopen. De OVAM neemt de uitvoering van de saneringsplicht over van de curator. Zodra de site officieel eigendom is van de OVAM, krijgt het dossier prioriteit voor onderzoek en ambtshalve sanering.

Het protocol curatoren ging in 2009 van start, kwam op kruissnelheid in 2010 om in 2011 zijn effectiviteit te bewijzen. In 2011 heeft de OVAM volgens deze procedure drie terreinen aangekocht: de voormalige breigoederenfabriek Tricot Martine te Gavere, het voormalig brandstoffendepot Scheldefuel te Dendermonde en BVBA D'Hoe in Liedekerke. In maart 2012 werd de OVAM ook eigenaar van Alluc Parmentier in Izegem en de wasserij Sint-Pieter in Mol. Een tiental andere dossiers is lopende.

Bron: VMX nieuwsbrief 19/06/2012