Afvoer verontreinigde gronden in de buurt en liefst over het water

21 feb

Bij bodemsaneringswerken wil de OVAM de transportafstand naar de centra voor grondreiniging (CGR’s) en naar de tijdelijke opslagplaatsen (TOP) zo klein mogelijk houden. Dat beperkt de uitstoot van broeikasgassen en de belasting van de wegen, en het dient zowel ecologische als economische doelen. Eind 2017 sloten we een raamovereenkomst met drie aannemers voor de tijdelijke opslag en/of de reiniging van vervuilde gronden. Zij bieden elf centra voor grondreiniging en twaalf tijdelijke opslagplaatsen aan. Daardoor kunnen we telkens kiezen voor het dichtstbijzijnde erkende centrum of de dichtstbijzijnde opslagplaats.
We geven ook de voorkeur aan transport over het water. In de overeenkomst zit de mogelijkheid om schepen te laden en te lossen op de locatie zelf.

Bron: Nieuwsbrief OVAM