Bodemattest vermeldt voortaan informatie uit gemeentelijke inventaris

24 mei

Daardoor bevat het Grondeninformatieregister (GIR) van de OVAM nu gegevens over meer dan 120.000 kadastrale percelen met VLAREBO-rubrieken. Nu de kwaliteit en de uitwisselbaarheid van de gemeentelijke inventarissen zo sterk verbeterd is, kunnen we een nieuwe stap zetten in de ontsluiting ervan: vanaf 1 juni 2016 vermelden we de informatie uit de gemeentelijke inventarissen op alle bodemattesten. 

Als de eigenaar of exploitant van mening is dat een kadastraal perceel ten onrechte als risicogrond is opgenomen, kan dat worden rechtgezet bij de gemeente of – bij meer complexe gevallen – door het indienen van een gemotiveerde verklaring 'geen risicogrond'. Meer informatie vindt u via Datakwaliteit Gemeentelijke Inventaris of bij onze medewerkers via inventarisatie@ovam.be.

De OVAM beseft dat het een aanzienlijke inspanning van de gemeenten vergt om een inventaris van risicogronden aan te maken en bij te houden. Veel archiefinformatie is nog niet gedigitaliseerd, waardoor ze nog veel gegevens uit oudere milieuvergunningen missen. We willen dan ook zoveel mogelijk gemeenten helpen om hun inventaris van risicogronden tegen eind 2017 te vervolledigen.

Sinds 2015 zetten we teams van externe experts in om samen te zoeken naar de meest praktische oplossing om de gevraagde informatie tijdig via het webloket uit te wisselen. Deze adviesverlening op maat loopt ondertussen bij meer dan 140 gemeenten. Hoe dat in de praktijk in z'n werk gaat, leest u in onze portfolio voor lokale besturen.

Bron : Nieuwsbrief OVAM