Bodemsanering in Kortemark maakt weg vrij voor herontwikkeling

15 jul

Al sinds 2000 ligt achter de kerk van Zarren een braakliggend terrein van zo’n 3000 vierkante meter bouwgrond. Het terrein is gunstig gelegen: in de dorpskern waar kernverdichting net is aangewezen. Maar zowel het faillissement van de eigenaar van de percelen als de vastgestelde bodemverontreiniging verhinderde de herontwikkeling. De OVAM is nu bezig met de sanering. Later dit jaar wordt er een bouwproject opgestart.

Kwikverontreiniging

Tussen 1941 tot 1945 werden op deze locatie kledingstukken geproduceerd uit konijnenvellen. Die activiteit veroorzaakte een kwikverontreiniging in de bodem. In het grondwater werd geen verontreiniging vastgesteld.
De historische verontreiniging gaat gepaard met een potentieel humaan-toxicologisch risico en een actueel en potentieel verspreidingsrisico. Er zijn bovendien verhoogde concentraties aan andere zware metalen vastgesteld, waarvoor echter geen saneringsnoodzaak geldt.
Initieel was voorzien om aansluitend op de bodemsaneringswerken een herontwikkeling op de site uit te voeren waarbij 14 tot 16 eengezinswoningen gebouwd zouden worden. Daarom werd er beslist om een leeflaagsanering uit te voeren. Met die methode creëren we veilige omstandigheden voor woningen met siertuin.

Terrein voorbereiden

Bij aanvang van de ambtshalve bodemsanering bleek het terrein grotendeels overwoekerd door Japanse duizendknoop, een plant die tot 3 meter diep kan wortelen, en door braamstruiken. De projectontwikkelaar maakte het terrein klaar voor sanering door het te maaien en de niet-hoogstammige bomen te kappen. Daarna bleek dat het terrein zeer oneffen lag, wat het niet eenvoudiger maakte om een eenduidige ontgravingsdiepte te bepalen. 
De verontreinigde grond werd ingedeeld in verschillende hopen en ter plaatse gestockeerd, in afwachting van een beslissing over de verwerkingsmethode. Het voordeel van die indeling is dat je op het einde van het proces mogelijk minder grond moet storten.

Vertraging door corona

Begin juli werd het terrein bouwrijp opgeleverd. Door de coronacrisis hebben meerdere bouwprojecten vertraging opgelopen, zo ook het project in Zarren. Al garandeert de projectontwikkelaar alles in werking te stellen om zo snel mogelijk het bouwproject te kunnen opstarten.