Bodemsaneringsfonds voor tankstations sluit af met 4241 dossiers en 335 miljoen euro aan gefinancierde saneringen

09 jan

Op 8 mei lanceerde BOFAS, het bodemsaneringsfonds voor tankstations in België, een derde en laatste aanmeldingsronde voor het indienen van aanvragen tot sanering van gronden, verontreinigd door de activiteiten van tankstations. De aanleiding was een nieuw samenwerkingsakkoord tussen de drie gewesten en de federale overheid om, met de steun van de brandstoffensector, nog een allerlaatste kans te geven aan (gewezen) uitbaters om een beroep te doen op het fonds.

Intussen is de aanmeldingsperiode afgelopen. De derde ronde leverde 455 aanvragen op, waarvan 182 voor locaties in Vlaanderen.
 
Enkele cijfers

Bij aanvang van de derde fase had BOFAS al 3786 dossiers verwerkt. Meer dan 60 procent van alle aanvragen zijn voor locaties in het Vlaamse Gewest. Het fonds heeft inmiddels 3386 saneringen uitgevoerd of (gedeeltelijk) terugbetaald voor een totaalbedrag van 287 miljoen euro. Verwacht wordt dat de extra dossiers nog eens 35 miljoen euro vertegenwoordigen. Die middelen zijn al langer beschikbaar. Alles samen zal BOFAS naar schatting voor 335 miljoen euro aan saneringen hebben uitgevoerd of terugbetaald. Het fonds draagt daarmee in grote mate bij aan de aanpak van de historisch verontreinigde gronden.

Schrik? Nergens voor nodig

Nogal wat eigenaars werden afgeschrikt door het idee van een mogelijke sanering. Met gerichte sensibiliseringscampagnes zijn de OVAM en BOFAS erin geslaagd duidelijk te maken dat  ze zich geen zorgen hoeven te maken. BOFAS staat ook voor de nog resterende dossiers klaar om aanvragers te adviseren en bij te staan bij hun sanering en de verdere administratieve afwerking. Wanneer BOFAS de sanering zelf uitvoert, neemt het zelfs de volledige administratie op zich.

Meer info over het bodemsaneringsfonds BOFAS