Carcoke start een nieuw tijdperk

18 jan

Toen Carcoke in 1996 in vereffening  ging, liet het in de achterhaven van Zeebrugge één van de zwaarst verontreinigde brownfields achter. De decennialange exploitatie veroorzaakte ernstige bodemverontreiniging met teer, minerale oliën, polyaromatische koolwaterstoffen, cyanides, zware metalen en asbest. Ook de gebouwen en de industriële installaties waren beladen met allerhande gevaarlijke afvalstoffen.

Niemand toonde interesse in een overname van de site. Daarom kocht de OVAM de site in 2002 aan voor één symbolische euro en nam ze de zware taak op zich om de site op te ruimen en te saneren. De zuivering en selectieve afbraak van de industriële installaties begon in 2004. De bodemsanering startte in 2007. De ontgraving werd onlangs afgerond. De komende maanden worden nog enkele werken uitgevoerd om het terrein proper achter te laten. Daarna gaat de nasanering van het grondwater van start. Op de perceelsranden, naburige percelen en het stroomafwaarts gedeelte van het Zijdelings vaartje wordt de komende jaren nog verontreiniging aangepakt. Dit vormt geen belemmering voor de ingebruikname van het Carcoke-terrein.

De volledige afbraak en sanering heeft 55 miljoen euro gekost, wellicht de duurste saneringsoperatie ooit in Vlaanderen. Er werd 600.000 ton verontreinigde grond, 13.000 ton verontreinigd sediment en 35.000 ton teer gereinigd.

De sanering werd afgestemd op de latere herontwikkeling van de achterhaven van Zeebrugge, het SHIP-project (Strategisch Haven Infrastructuur Plan). Het resultaat is een 12 hectare groot industrieterrein voor nieuwe havengebonden bedrijvigheid. Met dat doel zal de OVAM de site, vlakbij de haven, spoorwegen en kanaal, te koop aanbieden. Carcoke is klaar voor een nieuw tijdperk.

 

Bron : Ovam Nieuwsbrief