De Vlaamse Waterweg nv maakt afspraken over haar risicogronden

21 feb

Op 1 januari 2018 werd Waterwegen en Zeekanaal NV officieel overgenomen door De Vlaamse Waterweg nv, voorheen nv De Scheepvaart genaamd. De twee partijen wilden niet tot die datum wachten om een regeling te treffen over de gronden die ze beheren. Bovendien moeten risicogronden die overgedragen worden eerst onderzocht zijn en eventueel al in een saneringsfase zitten, zo zegt het Bodemdecreet. In sommige gevallen kan dat niet vóór de overdracht, in dit geval de fusie tussen beide waterwegbeheerders.

Afspraken vooraf

Daarom werd er op 5 december 2017 een overeenkomst gesloten tussen De Vlaamse Waterweg nv, Waterwegen & Zeekanaal NV en de OVAM. Die werd bekrachtigd door Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw (toepassing van artikel 164 van het Bodemdecreet). De overeenkomst bevat afspraken over de inventarisatie van de betrokken risicogronden en de uitvoering van de oriënterende bodemonderzoeken. Er komt ook een begeleidingscomité.

Huissaneerder

De Vlaamse Waterweg nv is een ‘grootgrondbezitter’. Daarom is dit een stap in de goede richting van onze doelstelling voor 2036: tegen die tijd willen we minstens gestart zijn met de sanering van alle historische bodemverontreiniging in Vlaanderen. In de rol van huissaneerder ondersteunen we onze collega-overheden om het goede voorbeeld te geven. Zo bieden we actieve en faciliterende begeleiding bij bodemonderzoeken en -saneringen. In het verleden sloten we al overeenkomsten af met De Lijn, het Agentschap Wegen & Verkeer, het Gemeenschapsonderwijs (GO!) en de Vlaamse Landmaatschappij.

Meer weten?

Klik hier voor meer details.

Bron: nieuwsbrief OVAM