Dringende technische verslagen

16 mei

Het aantal dringende aanvragen voor de conformverklaring van een technisch verslag blijft stijgen. Ruim 30% van alle technische verrslagen die wij behandelden zijn uiterst dringend. Dit wijst er op dat opdrachtgevers de opdracht tot opmaak van een technisch verslag voor hun bouw- of infrastructuurproject al te dikwijls tot op het laatste moment uitstellen. Daarmee missen zij nochtans de kans om het grondverzet optimaal voor te bereiden.
Bezint eer ge begint
Het technisch verslag en de bijhorende conformverklaring zijn belangrijke instrumenten voor de budgettering van een project. De gegevens i.v.m. de gebruiksmogelijkheden van uit te graven bodem vormen de basis voor de meetposten in het bestek of contractuele documenten en bijgevolg ook voor de verrekening nadien.
Bij de behandeling van technische verslagen focust de Grondbank steeds op de vlotte en kostenefficiënte uitvoering van de grondwerken. Bij last minute ingediende technische verslagen is er dikwijls onvoldoende tijd om bepaalde zaken bij te sturen. Dat is zeker niet altijd in het belang van de opdrachtgever. Een voorbeeld daarvan is een controlestaalname en/of begeleiding tijdens de uitvoering ter compensatie van een worst-case afbakening. 
De ideale termijn om een technisch verslag grondig te behandelen (de bovenstaande principes in het achterhoofd) bedraagt een 10-tal werkdagen. Daarom willen wij samen met de eBSD de opdrachtgevers sensibiliseren om tijdig te starten met de opmaak van het technisch verslag. 
Ook dringen wij er op aan dat de conformverklaring onmiddellijk na de opmaak van het technisch verslag wordt aangevraagd. In sommige gevallen wacht de opdrachtgever daarmee tot vlak voor de start van het project, waardoor opnieuw kansen worden gemist.
Extra informatie meegeven bij hoogdringendheid
Wanneer de behandeling van het technisch verslag toch dringend is, vragen wij om wat extra informatie mee te sturen met het technisch verslag, om de behandeling zo vlot mogelijk te laten verlopen:
  • graad van dringendheid (dagen, weken,...)
  • reden van de spoed : datum start grondwerken / bestek wordt eerstdaags opgemaakt
  • aannemer die de grondwerken zal uitvoeren (contactpersoon)
Bij de verdeling van de technische verslagen wordt hier zeker rekening mee gehouden.
Alvast bedankt !

Het Grondbank-team
Bron Nieuwsbrief Grondbank