Duurzaam woonproject in Roeselare op te saneren site Koning Leopold III-laan

28 mei

De stad Roeselare is de eigenaar van een strategisch gelegen site begrensd door de spoorweg Kortrijk-Brugge en de Koning Leopold III-laan. Ze wil hier een hoogwaardige woon- en leefbuurt van maken en richt zich tot private kandidaat-ontwikkelaars om het terrein aan te kopen en uit te bouwen. De bodem en het grondwater zijn historisch verontreinigd met zware metalen, creosoot en PAK (polyaromatische koolwaterstoffen). De stad werd vrijgesteld van van saneringsplicht. De OVAM saneert de terreinen dus ambtshalve. De creosootverontreiniging wordt al in september 2018 aangepakt.

Aandacht voor de leefkwaliteit

Om te garanderen dat de herontwikkeling van de site aansluit bij de visie en de wensen van het stadsbestuur, bevat het verkoopdossier algemene, bijzondere en toegepaste voorwaarden. Daarbij gaat ook aandacht naar het verbinden, verduurzamen en verbeteren van de leefkwaliteit in de stad. De OVAM werkte mee om de duurzaamheidsaspecten in het verkoopdocument te faciliteren. Het projectgebied heeft een oppervlakte van meer dan 2 hectare, vergelijkbaar met 4,5 voetbalvelden.

Het verkoopdossier richt zich tot ontwikkelaars die een samenwerkingsverband willen aangaan met een ontwerpteam met daarin minstens één urbanist, één landschapsarchitect, één architect, een energiedeskundige en een mobiliteitsexpert.