Een proefproject om de concentratie aan chroom in de bodem te reduceren, was een succes

20 jun

Voor de precipitatie van chroom VI op een site in Kortrijk werd tijdens een proefproject calciumpolysulfide geïnjecteerd. Er werd voor calciumpolysulfide gekozen vanwege de uitdagende omstandigheden: concentraties aan chroom VI van 500 mg/L en pH-waarden tussen 10 en 11. Eerdere testen met een koolstofbron waren enkel succesvol in zones met neutrale pH-waarden. Het gaat bij ons weten om de eerste toepassing met deze stof in België.

Door de juiste keuze van injectieproduct, concentraties, injectiemethode en volumes werden op slechts 2 maanden tijd zeer sterke dalingen van de chroom VI-concentraties gemeten. Verdere monitoring moet dat nog bevestigen. Deze methode kan een duurzaam alternatief zijn voor een langdurige beheersing van chroom in de bodem. De gronden kunnen dan bovendien ter plaatse blijven.

De aangetroffen chroomverontreiniging houdt verband met de chroomverontreiniging ter hoogte van de E17 Rekkem – Aalbeke. Deze Black Point is te wijten aan de ophoging van de E17 in de jaren 1960. Voor deze ophoging werd chroomafval gebruikt, afkomstig van een chemisch bedrijf uit Wattrelos. Dit chemisch bedrijf is reeds 20 jaar verlaten omwille van de chroomverontreiniging.